CHÍNH SÁCH THANH TOÁN, PHƯƠNG THỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ

1. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

- Khách hàng được đảm bảo cung ứng dịch vụ theo các chính sách nêu tại T-Matsuoka Medical Center và quy định pháp luật.
- Được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng dịch vụ.
- Được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác khi tham gia giao dịch, sử dụng dịch vụ.
- Được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ liên quan đến giao dịch;
- Lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình; quyết định tham gia hoặc không tham gia giao dịch nhưng phải tuân thủ theo điều kiện tại website và thỏa thuận đã ký kết.

2. Quyền và nghĩa vụ của T-Matsuoka Medical Center

- Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm đối với các nội dung công bố tại văn bản này.
- Cung cấp trung thực các thông tin theo yêu cầu của khách hàng trong phạm vi liên quan đến giao dịch và pháp luật cho phép.

3. Hình thức thanh toán và phương thức cung ứng dịch vụ: 

1.1. Các phương thức cung ứng dịch vụ;

a. Phương thức cung ứng dịch vụ

Sau khi tiến hành đặt cọc/thanh toán khách hàng sẽ được cung cấp một mã đặt hàng qua email có giá trị sử dụng dịch vụ đã đặt cọc/thanh toán tại T-Matsuoka Medical Center.

b. Thời gian cung ứng dự kiến
- Thời gian cung ứng mã đặt hàng để khách hàng sử dụng dịch vụ tại T-Matsuoka Medical Center dự kiến trong khoảng 2 giờ được tính kể từ thời điểm T-Matsuoka Medical Center nhận được số tiền quý khách đặt cọc/thanh toán.
- Thời gian cung ứng dịch vụ theo thời gian đồng thuận từ T-Matsuoka Medical Center và quý khách.
Lưu ý: Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc cung ứng dịch vụ T-Matsuoka Medical Center sẽ có thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn thông qua email/SMS/gọi điện.

1.2 Hình thức thanh toán
- Hình thức thanh toán đặt cọc trên website: Thanh toán trực tuyến
- Trước khi thực hiện việc thanh toán đặt cọc bằng nhấn (click) vào ô “Xác nhận đặt cọc”, Khách Hàng có thể rà soát và kiểm tra thông tin chi tiết về thông tin người mua, chi tiết nội dung và số tiền đặt cọc được T-Matsuoka Medical Center liệt kê ngay trên giao diện màn hình.
- Sau khi rà soát và kiểm tra thông tin chi tiết, khách hàng nhấn (click) vào nút “Xác nhận đặt cọc”, khách hàng sẽ được chuyển đến Cổng thanh toán trực tuyến bảo mật 9pay để thanh toán. Tại cổng thanh toán 9pay, quý khách có thể chọn 1 trong 3 hình thức thanh toán:
+ Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng
+ Thanh toán online qua cổng 9pay bằng thẻ nội địa và tài khoản ngân hàng. Thẻ ATM của quý khách bắt buộc phải sử dụng Internet Banking để thực hiện phương thức thanh toán này.
+ Thanh toán online qua cổng 9pay bằng thẻ quốc tế Visa/Master card.

4. Quy định bảo mật cụ thể
- Khách hàng lựa chọn đăng ký thông tin, đặt lịch khám và tiến hành thanh toán đặt cọc trên trang thanh toán của đối tác thanh toán 9Pay.
- Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán, đọc và đồng ý với các Điều khoản và chính sách của 9Pay, quý khách hoàn thành thanh toán theo hướng dẫn trên trang thanh toán.
- Sau khi thanh toán thành công, quý khách sẽ nhận được thông báo thanh toán đặt cọc thành công và xác nhận qua email.

5. Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của áp dụng với khách hàng:
- T-Matsuoka cam kết bảo vệ thông tin thanh toán của Khách hàng và tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật đối với thanh toán trực tuyến
- Mọi thông tin liên quan đến thanh toán qua mã QR đều được mã hóa và xử lý an toàn.