CHÍNH SÁCH ĐẶT CỌC/HOÀN/HỦY/THAY ĐỔI LỊCH KHÁM


Chính sách đặt cọc/hoàn/hủy/thay đổi lịch khám sẽ được áp dụng từ ngày 01/11/2023 (cho đến khi có thông báo khác) đối với tất cả các gói khám khám tại T-Matsuoka Medical Center (trừ gói khám ốm). Cụ thể nội dung chính sách như sau:

1. Quy định về đặt cọc book lịch khám tại T-Matsuoka Medical Center:
Khách hàng đặt lịch hẹn khám và đặt cọc gói khám sức khỏe tổng quát Gold trên trang website này. Chi phí đặt cọc là 5 triệu đồng, tương đương với ~ 30% giá trị gói khám. Sau khi đặt cọc, T-Matsuoka sẽ xác nhận lịch khám của Khách hàng trong vòng 2 giờ kể từ khi có thông báo đặt cọc thành công.

2. Quy định về hủy lịch khám/Thay đổi lịch khám/Thay đổi người khám
2.1 Hủy lịch khám:
- Thông báo tối thiểu trước 48 giờ thực hiện dịch vụ: Chịu mức phí hủy lịch tương đương 30% phí đặt cọc của gói khám
VD: Gói khám trị giá 60 triệu, khách đặt cọc 30% tương đương 18 triệu. Khi hủy lịch khám báo trước 48 giờ, khách hàng chịu mức phí hủy = 30% x 18 triệu = 5,4 triệu
- Thông báo trong vòng 48 giờ trước ngày thực hiện dịch vụ hoặc đến ngày khám không đến khám: Chịu mức phí hủy lịch tương đương 100% phí đặt cọc của gói khám
VD: Gói khám trị giá 60 triệu, khách đặt cọc 30% tương đương 18 triệu. Khi hủy lịch khám báo trong vòng 48 giờ hoặc đến ngày hẹn không đến khám, khách hàng chịu mức phí hủy = 100% x 18 triệu = 18 triệu

2.2 Đối lịch khám/Đổi người khám
- Đổi lịch khám/người khám báo tối thiểu trước 48 giờ thực hiện dịch vụ: Khách hàng được miễn phí đổi 01 lần và lịch sau đó phải theo sự sắp xếp của T-Matsuoka Medical Center. Từ lần đổi lịch thứ 2 trở đi mà khách hàng báo trước tối thiểu 48 giờ, sẽ chịu mức phụ phí 3.000.000 đồng/lần thay đổi.
- Đổi lịch khám/người khám báo trước trong vòng 48 giờ thực hiện dịch vụ: Khách hàng chịu mức phụ phí đổi lịch tương đương 30% phí đặt cọc của gói khám và lịch sau đó phải theo sự sắp xếp của T-Matsuoka Medical Center
VD: Gói khám trị giá 60 triệu, khách đặt cọc 30% tương đương 18 triệu. Khi báo đổi lịch trong vòng 48 giờ, khách hàng chịu mức phí đổi lịch = 30% x 18 triệu = 5,4 triệu"